Startovali smo kod Velike čarde na živom Dunavu i veslali do Vagona gde smo kopnom prebacili kajake u Specijalni rezervat prirode Gornje Podunavlje, na Monoštorskom Dunavcu koji se pruža starim tokom Dunava, nedaleko od Kupusine kod Apatina.

Ovde je Dunav tekao sve do 1830. godine, a tada je reka promenila tok. Skratila je put od Bezdana prema Apatinu i ostavila 17 kilometara mirne vode bogate ribom, okružene predivnim predelima močvara i gustih šuma u kojima živi 287 vrsta ptica i tridesetak vrsta divljih životinja.